هی سنها 30 سنه متجوزه بقالها خمس سنین وعندها ولد وبنت هی بیضه اوی وشعرها اصفر وعینیها خضرا وملیانه شویه حوالی 80 كیلو وطولها 165 سم بزازها متوسطین بس هانشها كبیر یعنی تخینه من تحت وجوزها طویل وعریض ولون بشرته قمحی وبتاعه كبیر طویل وتخین وهاریها نیك بكل الاوضاع فی بقها وبین بزازها وتحت باطها وطبعا فی كسها وطیزها الكبیره الطریه وهی خرمها ضیق كل مره یدخلها فی طیزها تصوت وتتوجع وسالتها مدام بیتعبك ویوجعك لیه بترضی یدخله فی طیزك قالتلی انا بحبه بحب ابسطه المهم هی امها سنها 58 سنه اتجوزت ومخلفتش غیرها وهی كمان بیضه اوی وتخینه بزازها كبار ولیها كرش ووراكها قشطه وملیانین ابوها جاله ماموره عمل هیغیب فیها شهر هو سنه 60 سنه ومش بینیك بفاله اكتر من خمس سنین صحته علی قده بس امها هتموت علی زوبر بس الظروف والمجتمع مخلیاها تقضیها لعب فی كسها وبزازها وراحت طلبت بنتها فی التلیفون وقالتلها تیجی تقعد عندها الشهر الی ابوها مسافر فیه وراحت هی وجوزها وولاده عند بیت امها

 والبیت كبیر كانت امها بتنام فی اوده وهی وجوزها فی اوده وولادها فی اوده وطبعا جوزها عاوز ینیكها عادی واول ما حط زوبره فی طیزها بقت تصوت وتتوجع امها سمعت الصوت وقامت تتسحب علی الاوده بتاعه بنتها وزقت الباب بالراحه وشافت بنتها عامله وضعیه الكلبه وجوزها نازل نیك فی طیزها وماسك ببزها بیفعص فیهم الام هاجت اووووووووووی وشلحت الجلابیه وتاخرت الكلوت علی جنب وابتدت تدعك فی كسها وتدخل صوابعها وتزوم اههههههههههه اوووووووووووو اوووووووووووووووف اححححححححححح البنت سمعت اهات امها وقالت لجوزها فی صوت لما اقوم اشوف وامها مش داریه وقامت فتحت الباب لقت امها هاریه كسها دعك وبزازها طلعین من هدومها صعبت علیها امها وراحت حضناها وامها قالتلها معلش یا بنتی اسفه مقدترتش امسك نفسی من صوتك جوزها شاف المنظر راح مداری زوبره قالتله معلش یا حبیبی دی امی وصعبانه علیا تعالی نریحها وشدت امها من ایدیها والولیه ما صدقت راحت واخده زوبر جوز بنتها فی بقها تمص وترضع وتزوم ااااااامممممممممممم امممممممممممممم اممممممممممم وبنتها راحت تقفش فی بزازها وتلولو فی الحلمات والراحل لقی حماته بتمص احلا من مراته بس قلها ما ینعنیش الكلام ده انا عاوز طیزها راحت حماته لفت له طیزها وقالتله بس بالراحه ومتدخلوش كله یدوب الطزبوش وهو ما صدق تف فی طیزها وابتدا یبوس الخرم ویلحسه ویزوق لسانه وبعدین راح حاطط زوبره وهی تصوت وتقوله اهههههههههههه طیییییییییییییییززززززززززززی طییییییییییییییییییزی حرام علیییییییییییییككككككككككك كفااااااااایییییییییییه رااااااااسسسسسسسسسسسسه اوووووووووق اححححححححححح وهو یقلها اههههههههههه طیزززززززززززك احلا من طیز بنتك وعامل یدخ ویخرج زوبره فی طیزها وهی خلاص علی اخرها وتترجاه ینزل لبنه ویرحم طیزها وراح شادد مراته من شعرها ومقربه لكس حماته علشان تلحسه وتخلیها تجیب لبنها علشان لما هتجیب هتقمط بطیزها علی زوبره وفضلو كده لحد ما نزل لبنه فی طیزها وبنتها بقت تلحس اللبن من طیزها وابتدت العلاقه بیتها هما التلاته