انا سنی 18 سنه عایشین فی حی بلدی امی معلمة قهوة ورثناها عن ابوی اللی اتوفى السنه اللی فاتت.. امی ست تخینه وبیضه وانا اكتر حاجه عملتها فی النیك انی ازنق عیل فی خرابه واخللیه یرضع بتاعی وانزل لبنی فی بقه بس عمری ما دخلت زوبری فی طیز لانی بخاف حد یقفشنا وفی یوم كنت قاعد فی البیت وكانت امی موجودة وقامت حضرت الشیشة وقعدت علی شلتة فی الارض تشرب الشیشة وانا قعدت جنبها وبوطی اهرش فی كعب رجلی بصیت علی وراكها البیضة القشطة الملیانین لقیتها مش لابسة لباس وكسها منتوف وقابب كبیر اوی واحمر هی لاحظت انی ببص علی وراكها وكسها ..
قالتلی: بتبص علی ایه یا كس امك ؟؟
قلتلها: مفیش یا امه ؟
قالتلی: بتبص علی كسی یا خول یا ابن الوسخة!!
سكتت مردتش علیها ..
قالتلی :عجبك كسی یا وسخ ؟؟
قلتلها: بصراحه ایوه كبیر اوی ومنتوف بیلمع ولونه احمر.. 
قالتلیلی: عمرك ما شفت كس مره ؟؟
قلتلها: هشوفه فین یعنی یا امه !!!!
قالتلی :انت هتطلع خایب زی اللی خلفك.. عاوزاك تتدردح كده وتبقی بتاع نسوان ..وتكیف المره الی هتناملك ..
قلتلها: ماشی یا امه ..
قالتلی :عاوز تبوس كسی یا وسخ ؟؟!!!
قلتلها: ایوه یا امه ..

قالتلی :بوس یا كس امك ..
انا ما صدقت رحت مدخل راسی بین فخادها ورحت بایس كسها بوسه جامده.. لقیته بینزل حاجه كده مصفره زی المیه بس اتقل من المیه وهی ..
قالت:أح.. اح.. اح.. اح ..انا قلتلك بوس مش الهط !!!
وانا زوبری وقف ورحت بایس كسها بوسه كمان وشمیت ریحته هجت اكتر ...
وهی: اح اح اح.. الحس الحسه یا ابن المتناكه ..فكرتنی بالنیك ..صحیت المیت اححححححححح اههههههههه اشفط اشششششفط اوووووووف اووووووووف ..
لقیت زنبورها بیقف رحت قعدت اشفط فیه ..
وهی تصوت: احححححح احححححح اووووووووف اووووووووووف ..
اتشجعت ..
وقلتلها :مالك یا مره یا متناكه یا بنت الوسخة.. وطی صوتك هتلمی علینا الجیران !!
لقیتها مسكتنی من راسی وقعدت تدعك وشی فی كسها وسحبت ایدی علی بزها ..
وبتقولی :ادعك اددددددعك اوووووووووووی ..
ونزلت ایدها علی زوبری ..
وقالت :ایه ده زوبر كبیر یا ابن الوسخه مكنتش فاكراك كده ؟؟
وقعدت تلعب فیه ..وراحت شدتنی علی بقها ومسكته بشفایفها وهات یا مص ..
وانا اقولها: احححح اححححح كمممان كمان ..
ورحت منیمها علی ضهرها ورافع وراكها وراشق زوبری فی كسها الی لقیته دخل بسهولة وفضلت ادخله و اخرجه فی كسها وانا ماسك بزازها بایدی بدعك فیهم ..
وهی تشخر وتغنج: اووووف اوووووووووف كفایه كفااااااایه تعبتنی ..
قلتلها: لسه اصبری ..
ورحت قالبها علی بطنها ومدخل زوبری فی طیزها وفضلت انیك لحد منزلت لبنی ....